Anandalok 25-10-16
Dainik Jagran 27.10.16
Dainik Jagran 27-10-16
Morning India - 19.10.16
Saptahik Bartaman 26.11.16
Sanmarg 06-02-17
Samagya 20.10.16
Sananda 15.11.16
Ei Samay [Onno Samay] 21.10.16
Bharatmitra 20-10-16
Bharatmitra 21-10-16
Aajkaal 24-10-16
Takmaa 20.10.16
Prabhat Khabar 19.10.16
Azad Hind 19-10-16
Sambad Prabaha 23.10.16
Sanmarg 06-02-17
Sangbad Pratidin [Bikeler Pratidin] 22.11.16
Political and Business Daily 25.10.16
Sangbad Pratidin Popcor-28.10.16
Dainik Vishwamitra 21.10.16
Marwari Mail 01.11.16
Marwari Mail 01.11.16
The Times of India 24.10.16
Millennium Post 06-02-17
Prabhat Khabar 05 02 17
Laban Hrad Sangbad 10.11.16